Koszykarski Klub Sportowy Gdynia Spółka Akcyjna

Siedziba: ul. Inż. J. Śmidowicza 69
81-127
Gdynia
Polska
NIP: 9581725719
REGON: 522532187
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000980999.
Kapitał zakładowy 150.000,00 PLN wpłacony w całości.