Zmiana w zarządzie Klubu

Opublikowano: 1 listopada 2023

Informujemy, iż w związku ze złożoną rezygnacją przez Pana Mateusza Żołnierewicza z dniem 31.10.2023r. przestał on pełnić funkcję prezesa zarządu Koszykarskiego Klubu Sportowego Gdynia S.A. Pan Mateusz pozostanie w Klubie, jednak został oddelegowany do pełnienia funkcji Dyrektora ds. Sportowych.

Rada Nadzorcza postanowiła wyznaczyć do czasowego pełnienia funkcji prezesa zarządu Pana Jacka Jerzemowskiego.

Dziękujemy Mateuszowi za jego pracę na rzecz Klubu, życząc jednocześnie powodzenia przy podejmowaniu nowych wyzwań.