05.05.2022
Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Gdyński Klub Koszykówki Arka Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000147303, podjętą w dniu 5 maja 2022 roku, otwarto likwidację Spółki zgodnie z art. 459 pkt 2) KSH.

30.03.2021
Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Gdyńskiego Klubu Koszykówki Arka SA - pobierz pdf