Mateusz Żołnierewicz
Prezes zarządu
Mateusz Pietkiewicz
Kierownik klubu
Dominik Gańko
Kierownik drużyny
Martyna Laszczkowska
Marketing manager