Opublikowano: 25 maja 2023

Koszykarski Klub Sportowy Gdynia Spółka Akcyjna

Siedziba: ul. Inż. J. Śmidowicza 69, 81-127, Gdynia, Polska
tel.: 695 400 132

NIP: 9581725719
REGON: 522532187

E-mail: biuro@arkagdyniakosz.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000980999
Kapitał zakładowy 150.000,00 PLN wpłacony w całości.